Błędy Medyczne 


Oferujemy również dla naszych Klientów zakres usług w dochodzeniu odszkodowań z tytułu popełnionych błędów medycznych. Oferujemy gruntowną analizę sytuacji i profesjonalne doradztwo oraz wsparcie w dalszym postępowaniu przed instytucjami odpowiedzialnymi za powstałe szkody.