Nieruchomości 


W naszej ofercie proponujemy naszym Klientom pełny zakres usług związanych z nieruchomościami, w tym zniesienie współwłasności, podział, wydzielenie i scalanie nieruchomości. Świadczymy Państwu pomoc w sprawach spornych związanych z integracją w cudzy grunt, zasiedzeniem, ustaleniem treści księgi wieczystej lub wadliwym wykonaniem prac na nieruchomości. 


W szczególności: 

 

  • zwrot nakładów poniesionych na nieruchomości i ruchomości 
  • zasiedzenie 
  • przywrócenie utraconego posiadania 
  • powództwa windykacyjne (w tym eksmisje) oraz obligatoryjne (o zaniechanie naruszania prawa własności) 
  • bezumowne korzystanie z nieruchomości 
  • podział majątku