Odszkodowanie

 Prowadzimy sprawy dla osób poszkodowanych w różnych nieszczęśliwych zdarzeniach tj. wypadki samochodowe, kradzież, poślizgnięcia i upadki, zaniedbania lekarzy. Jesteśmy doświadczoną grupą w zakresie dochodzenia odszkodowania i zadośćuczynienia od zakładów ubezpieczeniowych
i innych podmiotów pośrednio lub bezpośrednio odpowiedzialnych za szkodę. Oferujemy Klienta konkretne rozwiązania a dzięki analizie sytuacji ustalamy, czy istnieje możliwość wystąpienia obok odszkodowania o zadośćuczynienie i jaka jest szacowana wysokość takich świadczeń. 

 W szczególności: 

 

  • dochodzenie zadośćuczynienia za doznaną krzywdę oraz odszkodowania 
  • odszkodowania komunikacyjne – wynikające z umów AC, OC 
  • szkody na osobie i szkody w mieniu – wynikające z czynników niedozwolonych lub ubezpieczeń NNW
  • odszkodowania z tytułu błędów lekarskich 
  • odszkodowania z tytułu przewlekłego prowadzenia postępowania sądowego lub administracyjnego