Podatki 

Zobowiązania podatkowe oraz wsparcie w postępowaniach przed organami podstawowymi. Oferujemy naszym Klientom analizę planów podatkowych, dobieramy rozwiązania zmniejszające obciążenia podatkowe zgodnie z prawem. 


W szczególności:

 

  • doradztwo z zakresie podatków od spadków i darowizn 
  • doradztwo w zakresie podatku od czynności cywilnoprawnych 
  • sporządzanie pisemnych opinii podatkowych w zakresie wszelkich aspektów bieżącej działalności Klienta 
  • konsultacje dotyczące problematycznych spraw 
  • opinie podatkowe oraz reprezentacja Klienta 
  • uczestniczenie w spotkaniach: ustalenia dokonane w trakcie spotkań mogą być – na życzenie Klienta – potwierdzone pisemnymi opiniami