Prawo Karne 

 Reprezentujemy naszych Klientów również w zakresie prawa karnego i wykroczeniowego. Działając jako pełnomocnik oskarżyciela posiłkowego, aktywnie uczestniczymy w prowadzonym postępowaniu. Działamy na wszystkich etapach postępowania, a nasz profesjonalizm i indywidualne podejście do każdego Klienta pozwalają na znalezienie odpowiednich rozwiązań.

W szczególności:

  • obrona w sprawach karnych
  • reprezentowanie pokrzywdzonych i oskarżycieli posiłkowych lub prywatnych
  • reprezentowanie w postępowaniu przygotowawczym  
  • reprezentowanie w postępowaniu wykonawczym
  • sporządzanie apelacji i kasacji w sprawach karnych
  • występowanie w charakterze oskarżyciela posiłkowego
  • sporządzanie subsydiarnego aktu oskarżenia
  • sporządzanie prywatnego aktu oskarżenia