Prawo Pracy 


W naszej ofercie świadczymy naszym Klientom doradztwo w obszarze prawa pracy.

W szczególności: 

 

 • przywrócenie do pracy 
 • uznanie wypowiedzenia za bezskuteczne 
 • dyskryminacja w pracy 
 • mobbing w pracy 
 • ustalenie istnienia stosunku pracy 
 • odszkodowanie z tytułu nie zawarcia umowy o prace 
 • odszkodowanie rozwiązanie umowy o prace 
 • odszkodowanie z tytułu śmierci pracodawcy 
 • zwrot kosztów z tytułu podróżny służbowej 
 • zapłata wynagrodzenia, odprawy emerytalnej, , odprawy pośmiertnej 
 • sprostowanie świadectwa pracy 
 • odszkodowanie za brak świadectwa pracy, 
 • wynagrodzenie za nadgodziny 
 • odszkodowanie za odwołanie z urlopu 
 • analiza umowy o prace