Obsługa Twojej Firmy
Świadczymy dla Państwa usługi z zakresu standardowej obsługi przedsiębiorstw, oferujemy pomoc w prowadzeniu spraw typu:
 • dopłaty
 • łączenie spółek
 • obniżenie kapitału
 • podwyższenie kapitału zakładowego
 • regulamin rady nadzorczej
  regulamin zarządu
 • rozwiązanie spółek
 • sprzedaż udziałów lub akcji
 • wyłączenie wspólnika
 • zmiany umów spółek 

 
Reprezentujemy naszych Klientów również w sporach pomiędzy przedsiębiorcami.
Przykładowymi sprawami mogą być sprawy o zapłatę:

 • próba uzyskania zapłaty w drodze negocjacji
 • proces sądowy
 • postępowanie egzekucyjne
 • zakres świadczonych usług jest ustosunkowany do potrzeb Klienta.
Mogą Państwo zlecić zarówno prowadzenie całej sprawy od początku do końca, jak również ograniczyć rolę adwokata tylko do poszczególnych czynności (np. sporządzenia pozwu, zarzutów, apelacji, kasacji lub innego pisma procesowego).