Ochrona Danych Osobowych w Firmie

Pomagamy także, w konstruowaniu niezbędnych zasad postępowania z danymi osobowymi, umów związanych z ich przetwarzaniem i powierzeniem do przetwarzania, a także w kontaktach z GIODO.