Prawo Pracy
  • negocjowanie, przygotowanie i opiniowanie umów o pracę
  • umowy o zakazie konkurencji
  • kontrakty menadżerskie
  • odwołania od wypowiedzenia umowy o pracę oraz pozwy o przywrócenie do pracy lub o odszkodowanie w przypadku rozwiązania umowy bez wypowiedzenia
  • prostowanie świadectw pracy
  • mobbing i dyskryminacja w zakładzie pracy
  • sprawy o ustalenie stosunku pracy
  • sprawy o wypłatę nadgodzin oraz ekwiwalentu za niewykorzystany urlop pracowniczy
  • reprezentowanie w sprawach dotyczących odpowiedzialności porządkowej i materialnej pracowników