Tworzenie Spółek 

 Oferujemy Państwu pełną obsługę prawną w zakresie przygotowania dokumentów i procesów rejestracji spółek z ograniczoną odpowiedzialnością poprzez:

  • przygotowanie formularzy dla NIP, REGON i ZUS
  • przygotowanie dokumentacji niezbędnej do zarejestrowania spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym
  • opracowanie projektu umowy spółki z o.o. Zawierającej rozwiązania adekwatne do oczekiwań Klienta 

 Niezbędne dokumenty i opłaty:

  • Akt notarialny obejmujący taksę notarialną powiększoną o podatek VAT, podatek od czynności cywilnoprawnych oraz odpis aktu notarialnego
  • Opłata sądowa za wpis do KRS
  • Opłata sądowa za obligatoryjnie ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
  • Opłata rejestracyjna 

  Dodatkowo:

  • wprowadzenie dodatkowych elementów do umowy spółki – dopłaty, zasady podwyższenia kapitału, umorzenia udziałów, prawa pierwszeństwa nabycia udziałów lub ograniczenia prawa do ich zbycia, utworzenie rady nadzorczej i określenie jej kompetencji
  • asysta prawnika z kancelarii przy podpisywaniu aktu notarialnego we wskazanej Kancelarii Notarialnej
  • reprezentacja w postępowaniu przed Krajowym Rejestrem Sądowym

Świadczymy usługi z zakresu Przekształcenia i Likwidacji Spółek.