Skazanie bez rozprawy - art.335 kpk
Prawa i obowiązki świadka
"Porzucenie" pracy
Ciąża a wypowiedzenie umowy o prace